Tầm nhìn và sứ mệnh của VIAN BEAUTY

Tầm nhìn

Chúng tôi giúp Khách Hàng của mình đẹp hơn phiên bản của chính họ, hạnh phúc và giàu có hơn thông qua chuỗi dịch vụ, sản phẩm theo tiêu chuẩn của quốc tế.

Sứ mệnh

  • Khách hàng: Giúp mọi người đẹp hơn phiên bản cũ, hạnh phúc và giàu có hơn.
  • Đối tác: Chúng tôi muốn trở thành đối tác chiến lược của các hãng dược, mỹ phẩm, máy móc thẩm mỹ của Mỹ, Pháp, Hàn. Dựa trên tinh thần hợp tác lâu dài và chia sẻ nguồn cơ hội kinh doanh.
  • Nhân viên: Chúng tôi muốn giúp nhân sự có một môi trường để phát triển bản thân, có cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng.

Giá trị văn hóa

Cam kết, chính trực, tận tâm, vui vẻ, hạnh phúc, giàu có, hệ thống, sức khoẻ